- kvalifikace / spolupráce -

ODBORNÉ PORTFOLIO


DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ, OSVĚDČENÍ, AUTORIZACE / SPOLUPRÁCE

  • odborná způsobilost v oboru sanace,
  • osvědčení odborné způsobilosti dle § 4, písm. c), vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb.,
  • osvědčení odborné způsobilosti dle § 2, odst.1, písm. b),  vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. – způsobilost k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s § 6 v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e) g) a § 3 písm. a), c), e), f), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb.,
  • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické.

NAŠÍM PARTNEREM PRO VRTÁNÍ STUDNÍ JE SPOLEČNOST CERNIN s.r.o.

Berounská 399, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ: 25819453